Jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie

Global Prosperity Index umieścił Koreę Południową na 15. miejscu wśród najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Pomoc medyczna finansowana jest z obowiązkowego krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i obejmuje około 97% populacji. Ma do niej prawo każdy mieszkaniec tego państwa, niezależnie od narodowości czy wykonywanego zawodu.

► Język koreański to dla ciebie bariera nie do pokonania? Nie trać niepotrzebnych nerwów i do wszelkich spraw zw. z przekładem informacji czy dokumentów z koreańskiego na polski lub z języka polskiego na koreański, zatrudnij eksperta z renomowanego biura tłumaczeń.

Całkowita populacja (stan na 2015 rok): 50 293 000

Oczekiwana długość życia po urodzeniu kobiet /mężczyzn: 86/79

Całkowite wydatki na zdrowie na mieszkańca (stan na 2014 rok, liczone w $): 2,531

Całkowite wydatki na zdrowie jako % PKB (stan na 2014rok): 7.4

► Dane Global Health Observatory

Narodowy System Opieki Zdrowotnej

System ubezpieczeń jest finansowany ze składek, dotacji rządowych i dopłat tytoniowych. Główną instytucją nadzorującą jest National Health Insurance Corporation.

 • National Health Insurance Service (NHIS) to organizacja, która powstała w 1989 roku,

 • utworzona w celu zapewnienia niedrogiego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich obywateli,

 • ubezpieczeni cudzoziemcy mają takie same prawo do korzystania z wszystkich usług, jak obywatele tego kraju.

NHIS odniósł wielki sukces w zapewnieniu niskiego kosztu dostępu w stosunku do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Jest jednym z najbardziej wydajnych systemów znacjonalizowanej opieki zdrowotnej na świecie.

► Chcesz otrzymać Kartę Ubezpieczeń Zdrowotnych, ale potrzebujesz pomocy tłumacza, który przetłumaczy ci wszystko z języka koreańskiego na polski? Nie pozwól, aby bariera językowa była powodem stresu. Wejdź na SuperTłumacz.pl i zamów ekspresowy przekład.

Opieka medyczna w Korei Południowej

Od pracujących płatników oczekuje się, że zapłacą ok. 5,08% swoich dochodów. Z kolei osoby działające na zasadzie samozatrudnienia mają obliczane składki na podstawie dochodów i majątku osoby fizycznej.

 • Południowokoreańska służba zdrowia oferuje wybór pomiędzy medycyną zachodnią i wschodnią,

 • Korea Południowa wiedzie prym na świecie w leczeniu chorób skóry, zarówno w zakresie technik, jak i technologii,

 • szpitale są bardzo dobrze wyposażone, mają dobry stosunek do lekarzy i pacjentów.

Tzw. Big Four: Seoul National University Hospital, Samsung Medical Center, Asan Medical Center i Yonsei Severance Hospital mogą pochwalić się jednymi z najlepszych udogodnień w region, jeśli nie na świecie.

Ubezpieczenie narodowe jest kompleksowe i obejmuje:

 • badania kontrolne,

 • testy i diagnostykę,

 • zabiegi,

 • zabiegi chirurgiczne,

 • profilaktykę,

 • hospitalizację,

 • pielęgniarstwo,

 • rehabilitację,

 • transport chorego.

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego w Korei Południowej:

 • ubezpieczenie zdrowotne pracowników – zapewnia ci je pracodawca,

 • ubezpieczenie zdrowotne z tytułu samozatrudnienia.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym pracownika?

 • Ubezpieczenie opłacane jest przez pracodawcę i pobierane z wynagrodzenia pracownika,

 • połowa całkowitej kwoty opłacana jest przez pracodawcę, a połowa przez osobę fizyczną,

 • składka jest proporcjonalna do osiąganego dochodu,

 • każdy obcokrajowiec pracujący w Korei dla firmy zatrudniającej więcej niż pięciu pracowników może otrzymać koreańskie krajowe ubezpieczenie zdrowotne. Co bardzo istotne: małżonek i dzieci w wieku poniżej 20 lat również zostaną objęte ubezpieczeniem.

Są jednak sytuacje, w których osoba jest zwolniona z zapisów na ubezpieczenie zdrowotne. Oto one:

 • gdy pracownik kwalifikuje się do równoważnego ubezpieczenia medycznego od firmy zagranicznej lub polisy ubezpieczeniowej,

 • gdy odpowiednia ochrona medyczna jest zapewniona przez pracodawcę.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym z tytułu samozatrudnienia?

 • Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz być objęty pracowniczym ubezpieczeniem zdrowotnym, masz prawo ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne z tytułu samozatrudnienia,

 • dostępne dla mieszkańców kraju,

 • cudzoziemcy mogą złożyć wniosek, pod warunkiem, że wcześniej dokonali rejestracji swojej osoby jako cudzoziemca w odpowiednim urzędzie i wskazali jako miejsce zamieszkania Koreę Południową,

 • wielkość świadczenia wylicza się na podstawie dochodu gospodarstwa domowego. Uwzględnia się: dochody, majątek, posiadane pojazdy, płeć i wiek danej osoby.

Jak wyglądają świadczenia ubezpieczeniowe?

Ważna informacja jest taka, że świadczenia ubezpieczeniowe są takie same dla wszystkich płatników. Niezależnie od tego czy pochodzisz stąd, czy jesteś innej narodowości, każda osoba ubezpieczona ma prawo do wszystkiego na tym samym poziomie.

Osoby otrzymujące świadczenia zdrowotne płacą pewną kwotę na poczet opieki w ramach tzw. „współpłatności”. Wysokość tych kwot uzależniona jest od miejsca opieki i rodzaju świadczonej usługi.

Standardowe koszty współpłacenia kształtują się na następującym poziomie:

 • 20% kosztów szpitalnej opieki szpitalnej,

 • 30-50% kosztów opieki ambulatoryjnej,

 • 35-40% rachunków farmaceutycznych.

Pora na rejestrację

 • W przypadku osób zatrudnionych przez firmę w Korei Południowej, rejestracja jest przeprowadzana przez pracodawcę.

 • Wszyscy cudzoziemcy potrzebują karty rejestracji cudzoziemców.

 • Cudzoziemiec, który chce złożyć wniosek o ubezpieczenie zdrowotne na własny rachunek, musi wypełnić formularz wniosku i przesłać go do oddziału NHIC wskazanego na karcie rejestracyjnej.

Wymagana jest karta rejestracyjna cudzoziemca i rejestr imigracyjny w celu obsługi wniosku.

Wnioskodawcy otrzymują natychmiast Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

► Język koreański rzeczywiście może być nie lada wyzwaniem dla wielu osób. Jeśli z powodów zawodowych będziesz musiał zarejestrować się w tamtejszym systemie ubezpieczeń zdrowotnych pamiętaj, że w razie jakichkolwiek problemów natury językowej możesz poprosić o pomoc zawodowego tłumacza.