Jedziemy na Słowację założyć firmę

Wielu zagranicznych przedsiębiorców, w tym także ci z Polski, chce rozpocząć działalność na Słowacji. Zazwyczaj motorem napędowym tych decyzji jest to wszystko, co możemy określić otoczeniem finansowym – walutą jest euro, obowiązujący podatek liniowy wynosi 19%, a podatek od dywidend 0%. Atutem jest także wysoko wykwalifikowana siła robocza. Kraj usytuowany w Europie Środkowej, z wysoko rozwiniętą infrastrukturą, jest korzystnym środowiskiem dla handlowców. Jako członek NATO, UE, OECD i WTO zapewnia stabilne środowisko gospodarcze. Do tego Słowacy mają podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 60 państwami. Szczególnie dla osób myślących o start-upie stwarzają naprawdę atrakcyjne warunki i perspektywę na rozwój, w tym tych z branży przemysłu samochodowego, logistycznej i transportowej.

Interesują cię specjalistyczne tłumaczenia biznesowe z języka polskiego na słowacki i z języka słowackiego na polski? Znajdź profesjonalnego tłumacza, to jeden z ważnych kroków, który przybliży cię do osiągnięcia celu i sukcesu.

Obcokrajowiec kontra prawo, czyli co mówią przepisy o zakładaniu firm na Słowacji przez osobę pochodzącą zza granicy?

Patrz: Kodeks Handlowy: Rozporządzenie określone w słowackim Kodeksie Handlowym reguluje wszystkie działania spółki u naszych sąsiadów. Wiele jego przepisów jest opartych na Kodeksie Cywilnym (ustawa nr 40/1964).

Czy ty też możesz prowadzić swoją firmę transportową na Słowacji? Główne regulacje zawarte w Ustawie o Spółkach.

Kodeks Handlowy jasno wskazuje, że zagraniczni inwestorzy są mile widziani, aby prowadzić działalność na Słowacji. Co ważne, może to się odbywać na podstawie tych samych przepisów i świadczeń, jakie przysługują mieszkańcom Słowacji. Trzeba jednak pamiętać o przewodniej zasadzie, która brzmi: firma musi być zarejestrowana w Rejestrze Handlowym.

Kilka możliwości wejścia na rynek słowacki dla ciebie i twojej firmy

Firma z osobowością prawną

W takim przypadku przedstawiciel, który działa w imieniu założyciela firmy, musi być obywatelem słowackim. Jeśli pochodzi z kraju spoza UE lub OECD, wymagane jest zezwolenie na pobyt.

Rodzaje spółek na Słowacji:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółka akcyjna,

 • spółki jawne,

 • spółki komandytowe.

Jak funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Posiada osobowość prawną opartą na minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5000 euro. Minimalna wysokość wkładu każdego akcjonariusza nie może być mniejsza niż 750 euro. Fundusz rezerwowy musi zostać utworzony na wypadek, gdyby spodziewano się zysków.

Jak działa spółka akcyjna?

Opiera się na minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 euro. Fundusz rezerwowy musi zostać utworzony dla tego rodzaju działalności i stanowi 10% kapitału. Istnieją dwa rodzaje spółek akcyjnych na Słowacji: publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na czym polega spółka jawna?

Opiera się na umowie zawartej między co najmniej dwoma partnerami, którzy muszą zagwarantować odpowiedzialność za własne aktywa osobiste. Mają równe prawa w partnerstwie.

Czym jest spółka komandytowa?

Tworzą ją dwa rodzaje partnerów: generalni i ograniczeni. Ci pierwsi mają prawo działać w imieniu spółki i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność, na tych drugich scedowana jest tylko ograniczona odpowiedzialność zgodnie z ich wkładem, a jedyną decyzją, którą mogą podjąć, jest zmiana statutu spółki.

Rzut okiem na podatek dochodowy w 2018 roku

 • Roczny dochód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem dochodu z kapitału i dochodu z dywidendy) do kwoty 35 268,06 EUR opodatkowano na wysokość 19%,

 • roczny dochód podlegający opodatkowaniu (z wyjątkiem dochodu z kapitału i dochodu z dywidendy) powyżej 35 268,06 EUR opodatkowany w wysokości 25%,

 • dochód z kapitału podlega opodatkowaniu według stawki ryczałtowej w wysokości 19%,

 • dochód z wypłaty dywidendy z zysków sprzed 2004 roku i zysków osiągniętych od 1 stycznia 2017 roku opodatkowany jest w wysokości 7% (35% ma zastosowanie, jeśli dywidendy pochodzą z zagranicznych źródeł państwa niebędącego stroną kontraktową)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest w wysokości 21%. Jest to ostateczne obciążenie podatkowe zysków spółek w 2018 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku zniesiono minimalny podatek od osób prawnych (tzw. ulgi podatkowe), wprowadzony w 2014 roku.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Standardowa stawka VAT na Słowacji wynosi 20%, a obniżona stawka VAT wynosi 10%.

Podatki akcyzowe

Podatek akcyzowy nakładany jest tutaj na: olej mineralny, piwo, wino, alkohole, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny i wyroby tytoniowe.

Podatek od pojazdów silnikowych

To cię zainteresuje: Jest pobierany od pojazdów silnikowych i przyczep kategorii L, M, N i O, o ile te są zarejestrowane w Republice Słowackiej i wykorzystuje się je do celów handlowych.

Zakładamy firmę transportową na Słowacji

Zasadniczo firma na Słowacji opiera się na podpisanej umowie określającej obszary działalności. W dniu zarejestrowania spółki w Rejestrze Handlowym może rozpocząć działalność komercyjną.

Tu znajdziesz wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji twojej firmy: Inne przepisy dotyczące prawa gospodarczego można znaleźć w ustawie 530/2003 rejestru handlowego, gdzie określono dokumenty wymagane do rejestracji w każdej kategorii działalności.

Warto wiedzieć: Ustawa 455/1991 reguluje wszystkie operacje dotyczące Prawa Handlowego. Procedura upadłościowa jest uregulowana w ustawie 328/1991.

To kroki, które trzeba podjąć, aby założyć firmę na Słowacji

 • Firma musi być zarejestrowana w rejestrze handlowym, aby stać się podmiotem prawnym. Wniosek o rejestrację należy złożyć nie później niż w ciągu 90 dni od założenia firmy.

 • Nazwa firmy na Słowacji nie może być już używana.

 • Aby zarejestrować spółkę na Słowacji, należy przygotować kilka dokumentów, najważniejszym z nich jest statut, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące założonej firmy.

 • Po wydaniu licencji handlowej dla spółki następuje rejestracja firmy w lokalnym sądzie. Na tym etapie proces potrwa jeszcze ok. 2 dni.

 • Pamiętaj: do utworzenia spółki na Słowacji potrzebny jest adwokat.

 • Po zarejestrowaniu firmy niezbędne jest otwarcie nowego konta bankowego.