Nasza oferta

Naszą ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: osób prywatnych, firm i instytucji.

Powierzone nam zlecenia zawsze wykonujemy rzetelnie, terminowo i w konkurencyjnych cenach. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonych usług.

Nasza oferta tłumaczeń pisemnych obejmuje:

    tłumaczenia standardowe to tłumaczenia z kilkudziesięciu dziedzin. Wszystkie tłumaczenia standardowe są wykonywane przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie;
    tłumaczenia ekspresowe realizowane w bardzo krótkim czasie przez najbardziej doświadczonych tłumaczy, dzięki czemu zlecenie jest wykonane szybko i efektywnie;
    tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zawiera:

  • opis dokumentu, gdzie tłumacz ustala jaki jest charakter dokumentu oraz czy tłumaczenie wykonano z oryginału czy kopii. Ponadto, opis musi zawierać informacje o znajdujących się w dokumencie podpisach, pieczątkach i adnotacjach, oraz uwagi tłumacza
  • tłumaczenie treści dokumentu
  • stwierdzenie zgodności tłumaczenia z przedstawionym dokumentem, potwierdzone podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego.
  • weryfikacje tłumaczeń, polegające na zweryfikowaniu tekstu w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju błędów terminologicznych, merytorycznych, interpunkcyjnych i ogólnojęzykowych.


Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe, m.in.:

    aktów notarialnych,
    dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów,
    dokumentów firmowych (NIP, REGON, KRS, wpis do ewidencji),
    dokumentów sądowych (m.in. pozwy, postanowienia, wyroki, protokoły),
    dokumentów urzędowych (m.in. świadectwa, dyplomy, akty zgonu, ślubu, urodzenia),
    wypisów z ksiąg wieczystych,
    wypisów z KRS, umów spółek, statutów, umów handlowych,


Oprócz tłumaczeń specjalistycznych, tłumaczeń naukowych i technicznych oferujemy naszym Klientom również inne kompleksowe usługi językowe - tzw. tłumaczenia ustne.


Zapewniamy usługi wysokiej jakości.