Opieka medyczna w Finlandii

Wybierając się na wakacje nikt z nas nie myśli o spędzeniu ich w szpitalu np. ze złamaną nogą. Jednak, zgodnie z porzekadłem “wypadki chodzą po ludziach”, powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność, tak by później zaoszczędzić sobie stresu. Tak więc, jeśli planujesz weekend lub dłuższy pobyt w Finlandii, lektura tego artykułu jest jednym z punktów obowiązkowych przed wyjazdem!

Służba zdrowia w Finlandii – kilka informacji

Finlandia jest krajem o jednym z najwyższych w Europie standardzie opieki medycznej. Według rankingów kraj ten zajmuje pod tym względem czwarte miejsce w skali całej Europy. Tak jak w pozostałych krajach skandynawskich (Norwegii, Danii, Szwecji, Islandii) poziom obsługi pacjenta stoi tu na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego – Finowie przeznaczają na wydatki związane ze służbą zdrowia aż 9% PKB. W Polsce, kraju o wiele mniej zamożnym , wydatki te nie przekraczają – póki co – nawet 5% PKB. Warto odnotować fakt, że każdy Fin (przebywający w tym kraju legalnie) objęty jest tamtejszym ubezpieczeniem zdrowotnym, bez konieczności rejestracji w Urzędzie Pracy. Fakt ten związany jest z opiekuńczą polityką państwa, dzięki której ogólny standard życia w Finlandii jest powszechnie uznawany za dość wysoki.

System współpłacenia za usługi

Sprawami związanymi z usługami medycznymi zajmuje się fiński ZUS, czyli KELA (Kansaneläkelaitos). Ustala ona stawki za wizytę lekarską – według obowiązującego w Finlandii systemu koszt jednej wizyty to 11 euro. Ogólne wydatki pacjenta nie mogą jednak przekroczyć 33 euro – powyżej tej kwoty każda usługa medyczna opłacana jest z państwowych pieniędzy. KELA zajmuje się również wypłatą świadczeń chorobowych, rodzicielskich, opiekuńczych. Finansowanie tego systemu odbywa się głównie (w ponad 60%) poprzez odprowadzanie podatków. Niecałe 20% to środki pochodzące z wewnętrznych źródeł. Pozostałą kwotę opłaca pacjent.

Lekarz poszukiwany

Finlandia boryka się z podobnym problemem, co Polska – niewystarczającą liczbą personelu medycznego. Być może wynika to z faktu, że kształcenie na lekarza, tak jak w Polsce, jest w tym kraju żmudne i czasochłonne. Same studia medyczne, realizowane przez jedynie pięć uniwersytetów w kraju, nie dają uprawnień do prowadzenia np. własnego gabinetu. Konieczne jest odbycie stażu w szpitalu, a jeśli początkujący medyk wybierze specjalizację – czeka go kolejne 5-6 lat edukacji. Biorąc pod uwagę, że Finlandię zamieszkuje 5 milionów ludzi, a także fakt, że jest to społeczeństwo starzejące się, łatwo jest wyobrazić sobie skalę zapotrzebowania na wykwalifikowany personel medyczny. To dobra informacja dla studentów medycyny z naszego kraju – w związku z wysokim zapotrzebowaniem mogą oni z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w Finlandii. Jedyną barierą może być język fiński, uznawany za trudny.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Sprawą podstawową przed wyjazdem do Finlandii jest wyrobienie karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia nas ona do korzystania z publicznej (co warte podkreślenia) służby zdrowia w krajach UE. Jak to zrobić? Ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia pobierz odpowiedni wniosek, wypełnij go i dostarcz do wybranego oddziału NFZ – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mailem lub przez platformę ePUAP. Pamiętaj, że z kartą EKUZ możesz korzystać jedynie z publicznej służby zdrowia – aby zyskać dostęp do prywatnej, konieczne jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. Tylko z takim ubezpieczeniem zapewnisz sobie bezpłatny transport do Polski w razie poważnego wypadku czy możliwość korzystania z leczenia w prywatnych gabinetach.

Ważne! Kartę EKUZ możesz wyrobić tylko, jeśli jesteś objęty/objęta publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Upewnij się więc, czy tak jest, przed rozpoczęciem formalności związanych z wyjazdem. Ważność karty EKUZ uzależniona jest od kilku czynnników, m.in. od tego, czy jesteś osobą pracującą. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/ekuz-wniosek-o-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego